Printable Card: Lighting the Way

Umoja Kujichagulia Ujima Ujamaa Nia Kuumba Imani Happy Kwanzaa

May the heritage we share light the way with pride for generations to come.