eCard Verse:

SHALOM



ENGLISH TRANSLATION "Shalom"

Shalom